CHROŃ ŻYCIE | URUCHOM WYOBRAŹNIĘ

Oferty pracy
Dotacje
Przetargi
Polityka cookie


DOTACJE UNIJNEProtekt Grzegorz Łaszkiewicz

realizuje projekt pt.:

„Infrastruktura B+R dla rozwoju innowacyjnych produktów”.

 

Dofinansowany projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, podziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Celem głównym projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie PROTEKT laboratorium badawczego i działu konstrukcyjno – technologicznego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych. Wsparcie przeznaczone na realizację projektu w znaczący sposób przyczyni się do rozbudowy potencjału badawczego firmy. Uzyska ona narzędzia do prowadzenia dalszych intensywnych prac badawczych laboratorium i działu konstrukcyjno-technologicznego zmierzających do rozszerzenia nowoczesnej oferty produktowej firmy.

 

Wartość całkowita projektu: 2 029 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 575 750,00 zł


 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROTEKT
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Polska


info@protekt.com.pl

tel: +48 42 680-20-83

fax: +48 42 680-20-93

 

Dział Handlowy


tel: +48 42 29-29-500

handlowy@protekt.com.pl

tel:+48 42 680-20-83

fax:+48 42 680-20-93