CHROŃ ŻYCIE | URUCHOM WYOBRAŹNIĘ

Kalkulator do obliczania Wolnej Przestrzeni pod Użytkownikiem

Rodzaj punktu kotwiczenia
A - punkt konstrukcji stałej min. 10kN

B - poziom stóp

 

H - odległość pomiędzy punktem konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika

L - całkowita długość linki amortyzującej z łącznikami

CLR - wymagana wolna przestrzeń pod użytkownikiem


Podaj całkowitą długość Linki Bezpieczeństwa wraz z Amortyzatorem i łącznikami (L

m.


Podaj odległość pomiędzy punktem zaczepienia do konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika (H

m. (min. 0, max. "L")


A - punkt konstrukcji stałej min. 10kN

B - poziom stóp

 

H - odległość pomiędzy punktem konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika

L - całkowita długość linki amortyzującej z łącznikami

CLR - wymagana wolna przestrzeń pod użytkownikiem


Podaj całkowitą długość Linki Bezpieczeństwa wraz z Amortyzatorem i łącznikami (L

m.


Podaj odległość pomiędzy punktem zaczepienia do konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika (H

m. (min. 0, max. "L")


A - punkt konstrukcji stałej min. 10kN

B - poziom stóp

 

H - odległość pionowa pomiędzy poziomem stóp użytkownika a punktem kotwiczenia urządzenia

 

Kmax = 1/2 odległości H (maksymalny dopuszczalny zasięg pracy)

CLR - wymagana wolna przestrzeń pod użytkownikiem

Podaj całkowitą długość Linki Urządzenia wraz z łącznikami (L)

 

m.

Podaj odległość pomiędzy punktem kotwiczenia do konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika (H)

 

m.


A - punkt konstrukcji stałej min. 10kN

B - poziom stóp

 

H - odległość pomiędzy punktem konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika

L - całkowita długość linki amortyzującej z łącznikami

CLR - wymagana wolna przestrzeń pod użytkownikiem
Podaj całkowitą długość linki amortyzującej z łącznikami (L)

m. (min. 1, max. 1.9)


Podaj odległość pomiędzy punktem konstrukcji stałej a poziomem stóp użytkownika (H)  

m. (min. 0, max. (L)+1,5)

 

PROTEKT
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Polska


info@protekt.com.pl

tel: +48 42 680-20-83

fax: +48 42 680-20-93

 

Dział Handlowy


tel: +48 42 29-29-500

handlowy@protekt.com.pl

tel:+48 42 680-20-83

fax:+48 42 680-20-93