CHROŃ ŻYCIE | URUCHOM WYOBRAŹNIĘ

Szkolenia
Przeglądy sprzętu

.

rozwiń


SZKOLENIA BHP

zwiń

Firma PROTEKT oferuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów technicznych sprzętu. Szkolenia dedykowane są zarówno dla użytkowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, którzy są zobowiązani do dokonywania przeglądów elementów sprzętu, jak również do osób odpowiedzialnych za sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
w firmie, zajmujących się przeglądami okresowymi sprzętu.

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

- metod i środków ochrony przed upadkiem, podczas prowadzenia prac na wysokości,

- organizacji i sposobów prac na wysokości,

- aspekty prawne i formalne prowadzenia prac na wysokości,

- prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego.

 

Przykładowe programy szkoleń:

- prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości ewakuacyjnego oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu i wykonywanie wymaganych przeglądów okresowych (część teoretyczna i praktyczna) /pobierz/

- prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – przeglądy okresowe sprzętu (część teoretyczna i praktyczna) /pobierz/

- prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – przeglądy okresowe sprzętu (część teoretyczna) /pobierz/
PRZEGLĄDY SPRZĘTU

zwiń

Firma PROTEKT prowadzi przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości:

- przeglądy okresowe (coroczne lub częściej)

- przeglądy fabryczne (po pięcioletnim okresie użytkowania lub wcześniej).

 

Przeglądy okresowe i fabryczne można wykonać


W siedzibie firmy:
PROTEKT

93-403 Łodź,

ul. Starorudzka 9
(należy przesłać sprzęt wraz ze zleceniem na wykonanie przeglądu),


W miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę (należy przesłać zlecenie na wykonanie przeglądu wraz z kontaktem telefonicznym w celu ustalenia terminu i miejsca przeglądu).

 

 Przeglądy okresowe może wykonywać także osoba upoważniona przez producenta lub odpowiedzialna za sprzęt w firmie w której użytkowany jest sprzęt.

 

Osoba odpowiedzialna za sprzęt powinna:

- posiadać odpowiednie upoważnienie od kierownika czy dyrektora firmy do zajmowania się w/w sprawami

- przejść szkolenie z zakresu przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

 

Przeglądy okresowe sprzętu należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania poszczególnych elementów sprzętu zgodną z PN-EN 365 "Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowania". 

PROTEKT
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Polska


info@protekt.com.pl

tel: +48 42 680-20-83

fax: +48 42 680-20-93

 

Dział Handlowy


tel: +48 42 29-29-500

handlowy@protekt.com.pl

tel:+48 42 680-20-83

fax:+48 42 680-20-93